12 August 2013

Every fucking day

Als ik om me heen kijk - en niet alleen zakelijk maar ook op de fiets, in de supermarkt, in het zwembad en in de massagesalon - kan ik over iedereen een tekortkoming melden. Wat ze mankeren, ontberen, missen en wat in overdaad aanwezig is: hun aanwezigheid. Tekortkomingen die aan mijn zenuwstelsel knagen zoals nagels over een schoolbord krassen. Tekortkomingen die desondanks zorgen voor een misplaatste positionering van de houder ervan, inclusief handcrème, houding, salaris en gedrag. Die arrogantie, of gebrek aan zelfkennis, is stuitend. Is de nieuwe wereld waarin ik ben beland slechter dan de oude?

Afhankelijk van de vraagstelling worden de methodes bepaald. Soms is het niet nodig om intensief onderzoek te doen en is snel antwoord nodig op een gerichte vraag. Door middel van interviews wordt dan een quickscan uitgevoerd. De opdrachtgever ontvangt na de vraagstelling een globaal advies. Meestal weet de opdrachtgever dan genoeg en kan zelf verder. Soms is nog nader detailonderzoek nodig en wordt de focus gelegd op enkele aspecten.

Ze is binnen. De nagellak heeft dezelfde kleur als de bumper case van de iPhone. First world problems, first world solutions. Verder blijft het een schijnheil met sproeten. Nu doet zich de tweede situatie voor. Hieronder zal ik mij beperken tot deze variant, omdat de procedures voor beide typen verschillend zijn. Ik vind meisjes met sproeten aantrekkelijk.

In samenwerking staat het optimaliseren maar ook het verbeteren van processen centraal.

Een normaal mens ontbijt thuis. Misschien als je twee uur in de trein zit dan eet je het ontbijt op in de trein of als je ’s morgens meer bezig bent met het voeren van je kroost dan met het voeren van jezelf kan ik me voorstellen dat het ontbijt erbij inschiet. Maar als je opzichtig seksloos single bent en tien minuten fietsen bij je werk vandaan woont (dat weet ik omdat ik het stuk zelf heb gefietst om het te controleren) dus duidelijk niet. Je wordt wakker, je eet je bakje yoghurt, je poetst je tanden en je stapt op de fiets. Hoe moeilijk is dat?

Vooral door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen regelen de medewerkers veel zaken zelf door een sturingsmechanisme dat gebaseerd is op vertrouwen. Intervisie is een handvat bij een performance onder benchmark, een zuchtje wind oogst een storm aan winstgevendheid mits factorisering is geijkt aan de meest recente data en casuïstiek dagelijks wordt besproken.

De mobiele telefoons (meervoud) gaan aan de oplader, de jas gaat aan de kapstok en het ritueel gaat beginnen. Het is anderhalve minuut over half tien en de bak yoghurt komt tevoorschijn. Ze woont tien minuten fietsen bij haar werk vandaan en ze ontbijt achter het bureau in de fabriek. De rest van het personeel mag meegenieten. We kunnen het zien en we kunnen het horen. Horen is irritanter dan zien. Voor beeld kun je je afsluiten, je kijkt de andere kant op, maar voor geluid kun je je niet afsluiten. En wanneer geluid eenmaal irriteert kruipt het in je gehoorgang als een speld onder je nagel. Zelfs als je hem verwijdert galmt hij na als een kerkklok om tien uur ’s morgens op zondagochtend.

In mindere tijden moet je een andere koers varen. Low profile, weinig short en meer  long. Rendementsverbetering in optimaliseringszin maar ook ten aanzien van de andere karakteristieke kenmerkende eigenschappen zoals capaciteitsbeschikbaarheid, kwantiteitshoeveelheden, proeftesten, streefdoelstellingen en voortgangscontinuïteit.

De bak yoghurt zit in een plastic zak. Het geritsel van het plastic stroomt over de afdeling zoals urine klettert in een pisbak. De rest van het personeel weet: de tas gaat open en de bak komt tevoorschijn. Je wil je ervoor afsluiten maar het lukt niet - je hoort het en je ruikt het. Hoe meer je je ergens voor probeert af te sluiten, hoe sterker de kracht van hetgeen waarvoor je je probeert af te sluiten wordt. Na het geritsel komt de bak tevoorschijn, een  plastic tupperware bak. Geen kant en klaar pak yoghurt van de supermarkt maar een huisgemaakte combi van yoghurt met stukjes fruit. Yoghurt uit de supermarkt zit al in een pak. Thuis zijn de yoghurt en de stukjes fruit in de plastic tupperware bak gedaan. Daarna is de plastic bak in een plastic tas gestopt en is de reis naar de fabriek aangevangen.

Waarom? Waarom als je het ’s morgens in de plastic tupperware bak kunt stoppen, stop je het niet direct in je kutmond?

We zijn nog niet klaar. Yoghurt eet je met een lepel. De noodzakelijke lepel komt tevoorschijn en wordt niet neergelegd zoals een normaal mens een tafel indekt. De lepel wordt niet neergelegd naast de bak yoghurt op het bureau. Wanneer de lepel tevoorschijn is gehaald en zich één centimeter boven het bureau bevindt wordt hij losgelaten. De lepel landt met bijpassend gerinkel op het bureau naast de bak yoghurt, rolt al rinkelend een paar keer om en komt als een nadruppelende kraan in een gootsteen tot stilstand.

En wij mogen genieten van dit ritueel. Elke ochtend. Every fucking day.

Traditionele meetmanieren zijn aan significante verbetering toe. Een opdrachtevaluatie vereist concrete feedback, full backward approach, en een hands on mentaliteit. Na trendanalyses en interne audits volgen aanbevelingen en managementcalls waaruit beoogde resultaten kunnen faciliteren en stimuleren maar ook verbloemen en verdoezelen en verder reiken dan not in my backyard.

Anderen storen zich er niet aan, ook in deze sta ik alleen. Hun maskers zijn niet minder in aantal en soort. Ze vinden haar mooi - en leuk. Vroeger altijd gepest op school en nooit een meisje van dichtbij gezien. Ze zien het niet, wat ook voor hen reden is voor een enkele reis Siberië. Snollen willen leuk gevonden worden. Daar kleden ze zich op, ze behagen en gedragen zich ernaar. Het raffinement en het gemak waarmee ze de omgeving om haar vingers windt maakt me gek. Misschien is de grootste ergernis nog wel het feit dat iedereen zich láát manipuleren. Ik ben de enige die het ziet - waarschijnlijk ben ik ook de enige die de yoghurt ziet. Daarmee ben ik niet de enige die faalt als mens - al is dat niet de gemeenschapszin waarnaar ik zoek.

Door voortdurende investeringen in de versterking van de organisatie is het onderscheidend vermogen van de diverse proposities in de afgelopen jaren verder toegenomen. Tevens zijn de posities in de verschillende afzetgebieden versterkt. Dit zorgt er voor dat de toekomst met vertrouwen tegemoet wordt gezien en een gezonde groei wordt verwacht. De voorspelbaarheid van opbrengsten en resultaat op korte en middellange termijn wordt niet ondermijnd door de volatiele economische omstandigheden in een aantal relevante regio’s en sectoren. Daar openbaren zich mogelijkheden voor verdere expansie door penetratie in de vraag naar massaconsumptie.

Mijn moordneigingen zijn terug. Maar nu is het geen homofiele matennaaier, Chinese brildrager, overgewaardeerde afgestudeerde of misleidinggevende. Het is een kut. Twee uitgerekte lippen met een gat ertussenin. Een schijnheilige, geraffineerde, overbetaalde consultancykut met sproeten trekt mijn zenuwen over de grens van elasticiteit.

Een tweede aanleiding vormen de grenzen waartegen huidige expertise aanloopt. Deels loopt deskundigheid tegen nieuwe, moeilijker op te lossen kwesties aan doordat het beleid inmiddels meester is van de eenvoudige problemen: het laaghangend fruit is al geplukt. Daarnaast bestaat over nieuwe technologieën hoogstens laboratoriumervaring over de risico’s en onzekerheden waarmee zij gepaard gaan.

Raad eens waarin die plastic tupperware bak verdwijnt? Rustig meisje, rustig maar. Stil blijven liggen. Anders mors ik als ik met de lepel de yoghurt met stukjes vers fruit eruit probeer te scheppen. Lig je comfortabel? Wel blijven ademen, anders is de lol er snel af. Wil je ook een hapje? Of wil je een hapje van het reeds afgescheiden, half-verteerde deel uit het andere gat? Patrick Bateman, eat your heart out.

Op basis van de voorgestelde resultaten worden, in het verlengde van separate parallelle uitkomsten, een aantal acties opgestart. Zo zal onder meer de huidige missie- en visiebepaling worden herzien en een nieuw beleid  worden uitgeschreven. Hiervoor zijn reeds afspraken gemaakt om vanuit de tweede lijn beleidsvisies op te volgen en is de complexiteit van deze ontwikkelingstrajecten gegarandeerd.

Ze ruikt lekker. Heel erg lekker. Nog meer dan voor geluid ben ik gevoelig voor geur. Ze zet een bekertje heet water neer. Ik ruik aan de rand van het bekertje op de plek waar haar hand het bekertje heeft vastgehouden. Haar geur hangt rond het bekertje zoals de zon je lichaam omarmt na een frisse duik in het water. De nieuwe wereld is niet beter dan de oude. Ik word zelf een steeds slechtere versie van mijn vorige ik.

07 August 2013

Faith

Haar arm komt los van het lichaam. De hand vlak, de vingers licht gebogen. Een handreiking vermomd als beweging.

Onopvallend, zoals in het voorbijgaan een blik wordt gewisseld die anderen ontgaat. Een liefkozing zonder gevolgen.

Ook ik beweeg de arm.  De hand gebogen, de vingers vlak.

We naderen.

Overeenstemming, een elektrische schok die gevaarlijk wordt naarmate hij langer voortduurt.

Haar hand daalt, mijn hand stijgt. Bevestigingsdrang.

En we raken allebei mis.

01 August 2013

Zero

Na negen maanden, I kid you not, kom ik erachter dat er een borreldislist is. Dat is niet het probleem. Integendeel. Er blijkt dus weldegelijk een groepje collega’s te zijn dat regelmatig gaat borrelen. Er wordt een mail verstuurd en er wordt geborreld. Zo simpel kan het zijn (en zo simpel is het ook).

Sinds mijn komst hier beklaag ik mezelf over het gebrek aan gezamenlijke bierconsumptie. Ik zie het niet of ik wil het niet zien - ongeveer net zoiets als met de werkzaamheden die mij zijn toebedeeld.

Ik vraag aan de officier van dienst of ik op de dislist mag. 'Tuurlijk mag dat,' zegt de officier. Dat is ook niet het probleem. Ik krijg de dislist onder ogen. Dan zie ik het probleem. 

Iedereen staat erop. Iedereen die hier ooit een bureau heeft aangeraakt staat erop. Trainees, ex-collega’s, teamleiders, managers, zelfs de nieuwe geraffineerde overbetaalde kutsnol staat erop. Iedereen die ook maar iets te maken heeft of heeft gehad met de verdieping waar wij ons salaris bij elkaar schrapen staat erop. Iedereen. Behalve ik.

Dat is het probleem.

De conclusie is duidelijk: Er wordt mij niets verteld. Niets over de werkzaamheden, niets over de systemen, niets over verbanden tussen de input en output en niets over borrels. Niets, nul komma nul, njiente, noppes, nada, nothing, nichts.

Zoek het zelf maar uit.

Is het omdat ik stink? Of is het omdat ze bang voor me zijn? Zijn ze bang voor mij vanwege hun eigen stank? De strategische positionering van organisatieadviesbureaus. Of, in normaal Nederlands: Practise what you preach.